Fakturačné údaje

Stovín s.r.o.

Adresa: Opletalova 70/A, 841 07 Bratislava, Slovensko

Korešpondenčná adresa: Prostredná 31, 90021 Svätý Jur, Slovensko

IČO: 47 763 680

DIČ: 20 24 09 79 88

IBAN: SK65 7500 0000 0040 2015 8735

SWIFT / BIC: CEKOSKBX

Napíšte nám